Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

 

I. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ

III. ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

IV. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

V. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

VI. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

VII. ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

VIII. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

IX. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

X. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

XI. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

XII. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

XIII. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

XIV. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

XV. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΔΙΚΑΙΟ <

XVI. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

XVII. ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 

 

 

I. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ PARFIMO.GR

 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τη σχέση ανάμεσα στην εταιρεία μας, Blue Septagon Ltd., με έδρα Cherno more 20, 8800 Sliven, Bulgaria με αριθμό αναγνώρισης εταιρείας: 202844199, ως πωλητής και διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.parfimo.gr, από τη μία πλευρά και εσάς, τον Πελάτη/ Χρήστη μας, ο οποίος συνάπτει σύμβαση πώλησης μαζί μας, από την άλλη.


Η «Blue Septagon» ΕΠΕ είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο της Δημοκρατίας της Ελλάδας με ΑΦΜ EL 996856706, με φορολογική διεύθυνση ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 6-8 10010 - ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ, e-mail: info@parfimo.gr, τηλέφωνο: 211 234 2424


Παρακαλούμε διαβάστε το πλήρες κείμενο τον δημοσιευμένων γενικών όρων και προϋποθέσεων πριν από τη χρήση των ενημερωτικών και εμπορικών υπηρεσιών που προσφέρονται στην ιστοσελίδα (στο εξής Υπηρεσίες). Με την απεικόνιση του σαιτ κάθε χρήστης αναλαμβάνει αυτόματα να συμμορφωθεί με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.
 

Το παρόν έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το «PARFIMO.GR» και την γενική χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από «PARFIMO.GR», όπως διέπουν τη σχέση ανάμεσα σε εμάς και τους χρήστες μας.
 

Η επιβεβαίωση των Γενικών Όρων είναι αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του Χρήστη και της «PARFIMO.GR ».
 

Ο GDPR (2016/679) είναι ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Ο Κανονισμός είναι γενικής εφαρμογής, υποχρεωτικός σε όλα τα στοιχεία του και άμεσα εφαρμοζόμενος από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Ως διαχειριστή προσωπικών δεδομένων, η Parfimo.gr πληρεί όλες τις απαιτήσεις του κανονιστικού κανονισμού της GDRP και εγγυάται την ασφαλή και σηρουρή επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που παρέχει ο πελάτης.

Με την αποδοχή των Γενικών Όρων ο Χρήστης συμφωνεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με την σύμβαση μεταξύ αυτού και της PARFIMO.GR. Τέτοια δεδομένα είναι όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

ΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Για τους σκοπούς των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων οι ακόλουθοι όροι ερμηνεύονται ως εξής:
 

 

Site - http://www.parfimo.gr και όλες οι υποσελίδες του.
 

Χρήστης – είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά αγαθά ή χρησιμοποιεί υπηρεσίες που δεν προορίζονται για εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και κάθε πρόσωπο που, στο πλαίσιο της σύμβασης του παρόντος νόμου ενεργεί εκτός της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 

Γενικοί Όροι – είναι οι Όροι, συμπεριλαμβανομένων των όρων της πολιτικής χρήσης για της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα cookies, τους κανόνες, την εγγραφή και την παράδοση, τις μορφές εθελοντικής επίλυσης διαφορών του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής προϊόντων και οποιαδήποτε άλλη νομική πληροφορία που βρίσκεται στον παρόν ιστότοπο.
 

Προσωπικά δεδομένα – είναι οι πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο που αποκαλύπτουν τη σωματική, ψυχική, οικογενειακή, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.
 

Εμπόρευμα – είναι όλα εκείνα τα προϊόντα, με εξαίρεση τα είδη που πωλούνται μέσω πλειστηριασμού ή με άλλο τρόπο από δικαστική αρχή, καθώς και προϊόντα που έχουν εγκαταλειφθεί ή παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου που διατίθενται προς πώληση από τις δημόσιες αρχές. Προϊόντα είναι επίσης το νερό, το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια όταν προσφέρονται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα.
 

Σύμβαση πώλησης – είναι η σύμβαση βάσει της οποίας ο έμπορος μεταφέρει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα των αγαθών στον καταναλωτή και ο καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα γι 'αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο αγαθά και υπηρεσίες.
 

Διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών – Η διαδικασία ΕΕΔ μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου και των κρατικών οργανισμών οι οποίοι συμμετέχουν και δίνουν τελεσίδικη λύση.

 

 

 

III. ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Αρθ. 1. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν την δυνατότητα υπογραφής της σύμβαση πώλησης και παράδοση των προσφερόμενων προϊόντων από την «PARFIMO.GR».
 

 

IV. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

Το "PARFIMO.GR " προσδιορίζει τους Χρήστες του ιστότοπου, αποθηκεύοντας αρχεία καταγραφής στο διακομιστή της Ιστοσελίδας και της διεύθυνση IP του Χρήστη.
 

Η «PARFIMO.GR » έχει το δικαίωμα να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες βάση της συμφωνίας που έχουν συνάψει μεταξύ τους. Οι πληροφορίες με της οποίες μπορεί προσδιοριστεί ένα άτομο μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλη πληροφορία την οποία ο χρήστης προσφέρει οικειοθελώς κατά την εγγραφή. Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν οτιδήποτε ο χρήστης εισάγει, χρησιμοποιεί ή παρέχει κατά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το «PARFIMO.GR».
 

Μόνο άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών μπορούν να εγγραφούν στον ιστότοπο. Κατά την εγγραφή, το άτομο σημειώνει ένα πλαίσιο ελέγχου που δηλώνει ότι είναι άνω τον 16 ετών.
 

Η «PARFIMO.GR» παρέχει την δέουσα επιμέλεια και είναι υπεύθυνη για την προστασία των πληροφοριών των χρηστών που έχουν γίνει γνωστές σε σχέση με την καταχώρηση, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ατυχήματος ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
 

Στην αίτηση εγγραφής η οποία συμπληρώνεται από το χρήστη κατά την εγγραφή του, η «PARFIMO.GR» δηλώνει την υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παροχής δεδομένων και τις συνέπειες της άρνησης του χρήστη να της παράσχει.
 

Η «PARFIMO.GR» μπορεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους, μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και σύμφωνα με το νόμο ή κατόπιν της ρητής συγκατάθεση των χρηστών.
 

Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, η οποία είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο (on-line) στην ιστοσελίδα «PARFIMO.GR», συμφωνώντας με τους Γενικούς Όρους.
 

Με το πάτημα του εικονικού κουμπιού που λέει «Εγγραφή» ή άλλη παρόμοια διατύπωση η οποία έχει την θέση της γραπτής επιβεβαίωσης των γενικών όρων, ο κάθε χρήστης μέσου της ηλεκτρονικής δήλωσης όπως περιγράφετε στον Νόμο για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και την ηλεκτρονική υπογραφή δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τους αποδέχεται και αναλαμβάνει να τους τηρήσει.
 

Η «PARFIMO.GR» μπορεί να αποθηκεύσει σε αρχεία καταγραφής την διεύθυνση IP του διακομιστή του χρήστη και κάθε άλλη πληροφορία αναγκαία για την ταυτοποίηση του χρήστη ότι έχει αποδειχθεί τους Γενικούς Όρους σε περίπτωση νομικής διαφοράς. Το κείμενο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στο σαιτ "PARFIMO.GR" κατά τρόπο που επιτρέπει την αποθήκευση και αναπαραγωγή του.
 

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής ο Χρήστης υποχρεώνεται να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του (για τους ιδιώτες), και το νομικό καθεστώς (για τα νομικά πρόσωπα) και άλλες διατάξεις που απαιτούνται από την ηλεκτρονική μορφή των δεδομένων της «PARFIMO.GR» και να της ενημερώσει εντός 7 (επτά) ημερών από την αλλαγή τους. Ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί να παρέχει τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα κατά τη διαδικασία εγγραφής τα οποία είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και δηλώνει ότι θα τα ενημερώσει εγκαίρως σε περίπτωση αλλαγής τους. Στην περίπτωση της παροχής ψευδών πληροφοριών η «PARFIMO.GR» έχει το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει αμέσως και χωρίς προειδοποίηση την παροχή των υπηρεσιών και της συντήρησης της εγγραφής του Χρήστη.
 

Κατά την εγγραφή του ο χρήστης λαμβάνει ένα μοναδικό όνομα και κωδικό πρόσβασης στο e-mail του για χρήση του διαδικτυακού τόπου του «PARFIMO.GR».
 

Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί το προφίλ του στον ιστότοπο. Μέσω του λογαριασμού σας, ο χρήστης μπορεί:
 

1. Να δει το ιστορικό των παραγγελιών του.
2. Να παρακολουθήσει την κατάσταση της παραγγελίας του.

 

Το όνομα χρήστη με το οποίο καταχωρείται ο Χρήστης δεν του παρέχει άλλα δικαιώματα πέραν εκείνων που καθορίζονται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους.
 

Ο καταχωρίζων, υπό την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωμένος να εισάγει το πλήρες όνομα, την διεύθυνση και το όνομα της νομικής οντότητας που εκπροσωπεί.
 

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λάβει κάθε φροντίδα και απαραίτητα μέτρα που ευλόγως απαιτούνται για την προστασία του κωδικού πρόσβασης του και να μην τους αποκαλύπτει σε τρίτους και να ενημερώσει εγκαίρως τη «PARFIMO.GR» σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης καθώς και πιθανότητα ή υποψία τέτοιας πρόσβασης από τρίτο πρόσωπο. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη και τον κίνδυνο να προστατεύσει τον κωδικό πρόσβασης του, καθώς και για όλες τις ενέργειές τρίτων προσώπων που χρησιμοποιούν τον δικό του κωδικό πρόσβασης.

 

 

V. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 

Οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα «PARFIMO.GR», για τις συνάψουν σύμβαση πώλησης των προϊόντων που προσφέρει η «PARFIMO.GR».
 

Ελλείψει διαθεσιμότητας, η "PARFIMO.GR" διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραγγελία.
 

Μετά την επιλογή ενός ή περισσοτέρων προϊόντων που διατίθενται στην ιστοσελίδα της «PARFIMO.GR», ο χρήστης πρέπει να τα προσθέσει και στην λίστα των προϊόντων προς αγορά.
 

Είναι απαραίτητο για την παράδοση των προϊόντων ο χρήστης να επιλέξει τρόπο πληρωμής, και στη συνέχεια, να επιβεβαιώσει την παραγγελία του μέσω του προφίλ του στην ιστοσελίδα.
 

Κατά την παραγγελία, ο χρήστης λαμβάνει μια επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η παραγγελία του έγινε αποδεκτή.
 

Η "PARFIMO.GR" έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να συνάψει σύμβαση με προβληματικό Χρήστη.
 

Η "PARFIMO.GR" έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζει έναν Χρήστη ως προβληματικό στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 

1) Ο Χρήστη δεν συμμορφώνεται με τους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

 

2) Ο Χρήστης διατηρεί προβληματική, αλαζονική ή βίαια συμπεριφορά απέναντι στους εκπροσώπους της "PARFIMO.GR"

 

3) Έχει καταγραφεί συστηματική καταχρηστική συμπεριφορά έναντι της "PARFIMO.GR".
 

 

VI. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 

Οι παραγγελίες γίνονται δεκτές στον ιστότοπο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και των ημερών των αργιών. Για να δημιουργήσετε μια παραγγελία μέσω του ιστότοπου, δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε ένα προφίλ. Η παραγγελία ενός προϊόντος ή προϊόντων που ορίζονται από το χρήστη γίνεται με διάφορους τρόπους:
 

παραγγελία μέσω του ιστότοπου - μπορείτε να παραγγείλετε μέσω του ιστότοπου χρησιμοποιώντας το κουμπί "Αγορά" που βρίσκεται δίπλα σε κάθε διαθέσιμο προϊόν. Αυτό το κουμπί προσθέτει το επιλεγμένο στοιχείο στο καλάθι του καταναλωτή, και ο χρήστης μπορεί να προσθέσει περισσότερο προϊόντα στο καλάθι ή να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την παραγγελία του. Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν τα προϊόντα που αποφάσισαν να αγοράσουν, τις τιμές τους και το τελικό ποσό πληρωμής, και να επωφεληθούν από μια πρόσθετη έκπτωση αν έχουν εκπτωτικό κουπόνι ή άλλο κωδικό προσφοράς. Ο χρήστης μπορεί να ολοκληρώσει μια παραγγελία με τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό του, να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό ή απλά να συμπληρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον υπεύθυνο πληρωμής και παραλαβής της αποστολής: ονόματα, e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση, και τρόπο πληρωμής. Μετά την ολοκλήρωση της πράξης και την αποστολή της παραγγελίας στο e-mail επικοινωνίας του θα λάβει μια επιβεβαίωση της εγγραφής του. Για κάθε στάδιο της επεξεργασίας της παραγγελίας του (επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας, αποστολής, κλπ) ο χρήστης θα ειδοποιηθεί με ένα ξεχωριστό e-mail. Επίσης στο προφίλ του στο σαιτ www.parfimo.gr μπορεί να δει την κατάσταση όλων τον παραγγελιών του, τρέχουσες και παλαιότερες παραγγελίες.
 

παραγγελία μέσω τηλεφώνου - μπορείτε επίσης να παραγγείλετε προϊόντα μέσω του τηλεφώνου 21 1234 2424, όπου υπάλληλος της εταιρείας μας θα παραλάβει την παραγγελία σας και θα σας βοηθήσει. Ο χρήστης υποβάλλει αίτηση παραγγελίας στο τηλέφωνο παρέχοντας στον υπάλληλο της www.parfimo.gr όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την παράδοση (όνομα παραλήπτη, διεύθυνση αποστολής, κλπ) και κάθε πρόσθετη πληροφορία αν χρειαστεί.
 

παραγγελία μέσω της σελίδας μας στο Facebook - αυτός είναι ένας επίσης πολύ εύκολος και βολικός τρόπος να υποβάλλετε μια ερώτηση ή να κάνετε μια παραγγελία μέσω της εταιρικής σελίδα μας στο Facebook. Για να το κάνετε αυτό, αρκεί να κάνετε ένα like στην σελίδα μας και να μας στείλετε την ερώτηση ή την παραγγελία σας. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν οι συνεργάτες μας. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και μπορείτε να συμμετέχετε σε παιχνίδια και διαγωνισμούς με βραβεία που διοργανώνονται εκεί κάθε εβδομάδα: https://www.facebook.com/parfimo.gr/
 

παραγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - αυτός είναι ένας άλλος τρόπος για να υποβάλλετε μια ερώτηση ή να κάνετε μια παραγγελία, εύκολα και άνετα. Στείλτε την ερώτησή σας στο: info@parfimo.gr και οι επαγγελματίες σύμβουλοι μας θα απαντήσουν το συντομότερο δυνατό και θα σας βοηθήσουν όπου είναι απαραίτητο.


Οι παραγγελίες και οι ερωτήσεις από πελάτες υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας www.parfimo.gr εντός των ωρών εργασίας. Το δώρο σε κάθε παραγγελία σας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις τρέχουσες προσφορές. Η Parfimo.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και προσαρμογές των προσφερόμενων δώρων, ανάλογα με τον τύπο της άμεσης προσφοράς.
Όλες οι εικόνες και οι περιγραφές των προϊόντων στην ιστοσελίδα www.parfimo.gr είναι ενδεικτικές, ενημερωτικές και υπόκεινται σε αλλαγές.
 

Η Parfimo.gr δεν φέρει ευθύνη για την εργοστασιακή συσκευασία των προϊόντων (π.χ περιτύλιγμα, ολογραφικά αυτοκόλλητα, κλπ), καθώς και αλλαγές στο άρωμα που οι κατασκευαστές περιοδικά τα τελευταία χρόνια στην δημιουργούν στα υφιστάμενα αρώματα.
 

 

VII. ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

(1) Οι τιμές των προϊόντων που προσφέρονται είναι οι αναφερόμενες στην ιστοσελίδα της «PARFIMO.GR» κατά τη στιγμή της παραγγελίας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος.

 

Οι τιμές των εμπορευμάτων περιλαμβάνουν ΦΠΑ, στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται.
 

Η «PARFIMO.GR» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τις τιμές των προϊόντων της με την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.

 

(1) Η «PARFIMO.GR» μπορεί να παρέχει εκπτώσεις σε προϊόντα που προσφέρονται στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με την  ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κανόνες που καθορίζονται από «PARFIMO.GR». Οι κανόνες που ισχύουν για τέτοιες εκπτώσεις είναι διαθέσιμες στην περιοχή όπου ισχύει η έκπτωση. Εκπτώσεις μπορεί να παρέχονται σε διάφορες μορφές (π.χ. προσφορές, εκπτώσεις πιστότητας πελατών μεμονωμένες εκπτώσεις, τυχαίες ή ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε διαγωνισμό ή έρευνας πελατών).

 

Οι διαφορετικοί τύποι εκπτώσεις δεν μπορούν να συνδυαστούν κατά την παραγγελία και αγορά του ίδιου εμπορεύματος.
 

 

VIII. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

Η εκτέλεση της παραγγελίας σας μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας των παρακάτω λόγων:
 

1. Ένα ή όλα τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν δεν υπάρχουν στην αποθήκη- σε αυτή την περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

 

2. Δεν έχει γίνει πληρωμή (υπερημερία) από το χρήστη, εφόσον έχει επιλεγεί τραπεζικό έμβασμα.

 

3. Ο χρήστης έχει υποδείξει λανθασμένη ή ελλιπή διεύθυνση αποστολής.

 

4. Δεν υπάρχει αριθμός τηλεφώνου του χρήστη.

 

5. Τεχνικό πρόβλημα

 

Σε περίπτωση προβλημάτων παράδοσης εξαιτίας δικού μας λάθος όλες οι τυχόν πρόσθετες δαπάνες για την αποστολή ή τη λήψη προϊόντων γίνετε με δικά μας έξοδα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η αποστολή των προϊόντων είναι για λογαριασμό του πελάτη.
 

 

IX. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει το τίμημα των παραγγελθέντων προϊόντων επιλέγοντας έναν από τους τρόπους πληρωμής στην ιστοσελίδα μας. Στο σαιτ υπάρχουν οι εξής τρόποι πληρωμών: με αντικαταβολή, με μετρητά (παραλαβή του εμπορεύματος στο γραφείο της κούριερ) και με τραπεζικό έμβασμα. Στο σαιτ μας υπάρχουν οι εξής τρόποι πληρωμής:  με αντικαταβολή, πληρώμη με κάρτα.

 

Πληρωμή με αντικαταβολή: κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων πληρώνετε το οφειλόμενο ποσό στον courier.

Εάν ο Χρήστης επιλέξει την επιλογή παράδοσης τον προϊόντων αντικαταβολή στην courier οφείλει να πληρώσει εκτός από την τιμή των παραγγελθέντων προϊόντων και την τιμή μεταφορικών της courier κατά την παραλαβή των αγαθών.

Πληρωμή με κάρτα: Μπορείτε να πληρώσετε γρήγορα και με ασφάλεια με την τραπεζική σας κάρτα όπου κι αν βρίσκεστε. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Η Parfimo.gr παρέχει την ευκαιρία για πληρώμη με κάρτα 3D-Secure, ασφαλές πρωτόκολλο που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει καλύτερη ασφάλεια και σταθερό έλεγχο ταυτότητας κατά τη χρήση της χρεωστικής σας κάρτας ή της πιστωτικής σας κάρτας για online αγορές. Με το 3D-Secure προσφέρει ακόμα περισσότερη ασφάλεια για όλους τους χρήστες μας, καθώς παρέχει μια μορφή ισχυρότερης πιστοποίησης και κάνει τις συναλλαγές σας ακόμα πιο ασφαλείς.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, η Parfimo.gr χρησιμοποιεί το ασφαλέστερο πιστοποιητικό ασφάλειας  - SSL 256 bit with RSA Encryption.

 

 

X. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

 

(1) Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση πως η επιστροφή έχει γίνει με την μεταφορική εταιρεία Speedex.


Για να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει κατηγορηματικά την «PARFIMO.GR» για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, υποδεικνύοντας τα προϊόντα που επιθυμεί να επιστρέψει, παρέχοντας όλα τα στοιχεία σχετικά με την συγκεκριμένη παραγγελία και παράδοση, συμπεριλαμβανομένης των: περιεχόμενο και αξία της παραγγελίας, στοιχεία του προσώπου που έκανε την παραγγελία, στοιχεία του προσώπου που αποδέχθηκε την παράδοση και ημερομηνία παράδοσης.

 

Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους για την προστασία των καταναλωτών, το προϊόν που θέλετε να επιστρέψετε πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και να μην έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι την επιστροφή τους στο σαιτ www.parfimo.gr. στην μορφή στην οποία ελήφθησαν.


Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα αγαθά με δικά του έξοδα, παρέχοντάς τα στην «PARFIMO.GR» ή σε εξουσιοδοτημένο από το τελευταίο άτομο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.


Κατά την επιστροφή τους τα εμπορεύματα πρέπει να είναι στην αρχική τους συσκευασία, χωρίς ίχνη χρήσης ή παραβίασης της εμπορικής συσκευασίας (δηλαδή κατεστραμμένη συσκευασία, σχισμένα σελοφάν περιτυλίγματος, αφαίρεση ετικετών, ελλειπή μέρη κλπ.).

Επιστροφή και αντικατάσταση μη συσκευασμένων (ανοιγμένων) και δοκιμασμένων προϊόντων δεν πραγματοποιείται.
 

Η «PARFIMO.GR» έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει την πληρωμή μέχρι την παραλαβή των αγαθών, ή μέχρι να λάβει απόδειξη ότι τα αγαθά έχουν αποσταλεί, ανάλογα με το ποια από τις δύο γεγονότα συνέβη νωρίτερα.


Εάν ο χρήστης δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του χωρίς να ενημερώσει την «PARFIMO.GR» για την καθυστέρηση και χωρίς να παρέχει έγκυρο δικαιολογία, θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί την δήλωσή του για υπαναχώρηση.


Όταν ο καταναλωτής σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης η «PARFIMO.GR» έχει κάνει έξοδα και υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, η «PARFIMO.GR» έχει το δικαίωμα να κατακρατήσει το αντίστοιχο ποσό των δαπανών ή να απαιτήσει την πληρωμή του.

 

(1) Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε περίπτωση που το αντικείμενο της σύμβασης είναι:

1. παράδοση προϊόντων μετά από δική του ιδιαίτερη παραγγελία ή σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες.

2. παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που έχουν αποσφραγισθεί ή / και χρησιμοποιήθηκαν μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους προσωπικής υγιεινής και υγείας.


Η "PARFIMO.GR" επιστρέφει στον Χρήστη την τιμή που κατέβαλε για τα επιστρεφόμενα προϊόντα.
 

Τα έξοδα μεταφοράς για την επιστροφή των εμπορευμάτων από τον πελάτη προς την www.parfimo.gr είναι για λογαριασμό του πελάτη που θα τα στείλει με courier. Η διεύθυνση για επιστροφή είναι Blue Septagon Ltd. 20, Cherno more str., ent. A, fl. 1, office 3, Sliven 8800, Bulgaria.


Στην περίπτωση όπου το παρεληφθέν εμπόρευμα από τον πελάτη δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στη σελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, η επιστροφή των εμπορευμάτων γίνετε για λογαριασμό της www.parfimo.gr. 

Επιστροφές προς εμάς με αντικαταβολή ή χρέωση για την παράδοση δεν γίνονται αποδεκτές.

Η «PARFIMO.GR» εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος θα σας επιστρέφει την καταβληθείσα τιμή αγοράς. 

 

XI. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
 

(1) Ο παραλήπτης έχει την υποχρέωση να ελέγξει το περιεχόμενο του δέματος αμέσως μόλις του παραδοθεί και να βεβαιωθεί ότι τα προϊόντα είναι σε καλή κατάσταση και είναι ακριβώς αυτά που παρήγγειλε.


Η "PARFIMO.GR" δεν φέρει ευθύνη για διαφορές χρώματος λόγω της φυσικής αναπαραγωγής των χρωμάτων στα διαφορετικά μοντέλα οθόνης.


Όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε εγγύηση συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα με πληροφορίες σχετικά με την διάρκεια της εγγύησης (24 μήνες), τους όρους και τον τόπο της υπηρεσίας εγγύησης.


Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης όταν κατά την υπογραφή της σύμβασης γνώριζε ή δεν μπορούσε να γνωρίζει την μη συμμόρφωση τους.

 

(1) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να προβεί σε απαίτηση αντικατάστασης των εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το αν ο κατασκευαστής ή ο έμπορος έχει παράσχει εμπορική εγγύηση για τα εμπορεύματα.

 

Ικανοποιώντας το αίτημα του πελάτη για αντικατάσταση ενός προϊόντος με άλλο, σύμφωνα με τη σύμβαση, η «PARFIMO.GR» θα διατηρήσει της ίδιες εγγυήσεις.

(2) Κατά την υποβολή του αιτήματος αντικατάστασης ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή της καταβληθείσας τιμής, την αντικατάσταση ενός προϊόντος με άλλο ή έκπτωση από την τιμή. Η αξίωση υποβάλλεται γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου στην διεύθυνσης της εταιρείας. 

Ο πελάτης πρέπει να παρέχει σαφείς, πλήρεις και τεκμηριωμένες πληροφορίες για την υπόθεση εγγράφως και εντός της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής στο e-mail: katagelia@parfimo.gr


Στο έντυπο καταγγελίας ο καταναλωτής αναφέρει το αντικείμενο της καταγγελίας, τον προτιμώμενο τρόπος για την ικανοποίηση του αιτήματος, το μέγεθος του ποσού που επιθυμεί, και διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας. Για να μπορεί η υπόθεση να επιλυθεί το συντομότερο δυνατό, είναι επιθυμητό να προσθέσετε και μερικές φωτογραφίες (αν η υπόθεση αφορά συγκεκριμένα δικά μας προϊόντα). Μετά την εξέταση εκ μέρους μας των αποδεικτικών στοιχείων, θα λάβετε γραπτή απάντηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία μας στείλατε το έντυπο επιστροφής. Η (Parfimo.gr δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα παραλαβής του απαντητικού email εντός της νόμιμης προθεσμίας).


Κατά την υποβολή της απαίτησης, ο καταναλωτής οφείλει να επισυνάπτει τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η απαίτηση του, δηλαδή:
 

1. απόδειξη παραλαβής αγαθών (εκδίδεται από την εταιρεία κούριερ κατά την παραλαβή των προϊόντων), πρωτόκολλα, πράξεις ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση των εμπορευμάτων με τα συμφωνηθέντα, άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση για σχετικούς λόγους ή μέγεθος.


Ο χρόνος δεν υπολογίζετε για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή για την επίλυση της διαφοράς. Αν «PARFIMO.GR» έχει χορηγήσει εμπορική εγγύηση του προϊόντος και η διάρκεια της εγγύησης είναι μεγαλύτερη από τα χρονικά όρια για την άσκηση επιστροφής, η αξίωση μπορεί να ζητηθεί μέχρι τη λήξη της εμπορικής εγγύησης.


Η αξίωση επιστροφής δεν αποτελεί εμπόδιο στην αξίωση νομικής αγωγής.

(1) Η "PARFIMO.GR" διατηρεί μητρώο καταγγελιών και επιστροφών. Στον email του χρήστη αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου αναφέρεται ο αριθμό της απαίτησης από το μητρώο και ο τύπος του αγαθού. Όταν η «PARFIMO.GR» ικανοποιήσει το αίτημα επιστροφής, εκδίδει έγγραφο το οποίο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα και αποστέλλεται υποχρεωτικά ένα αντίγραφο στον χρήστη.

 

(1) Η «PARFIMO.GR» όταν υπάρχει λογική αξίωση εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης από τον χρήστη συμμορφώνει το προϊόν με της συνθήκες πώλησης του.


Εάν το προϊόν δεν έχει διορθωθεί μετά τη λήξη της προηγούμενης παραγράφου, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε ή να ζητήσετε μείωση της τιμής των καταναλωτικών αγαθών. 


Η ευθυγράμμιση των καταναλωτικών αγαθών σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης είναι δωρεάν για τον Χρήστη. Αυτός δεν οφείλει κανένα κόστος για την αποστολή των καταναλωτικών αγαθών ή των υλικών και της εργασίας που σχετίζονται με την επισκευή και δεν υφίσταται καμία σημαντική αναστάτωση.

 

(1) Στην περίπτωση ασυνέπειας των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης και όταν ο χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της απαίτησης, έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός από τις ακόλουθες επιλογές:

1. Καταγγελία της σύμβασης και επιστροφή του ποσού που κατέβαλε, έκπτωση από την τιμή.

 

Ο χρήστης δεν μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή χρημάτων ή μείωση της τιμής των εμπορευμάτων, όταν ο έμπορος έχει συμφωνήσει να πραγματοποιήσει την αλλαγή των καταναλωτικών αγαθών με νέα ή την επισκευή προϊόντων, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης από τον χρήστη.

 

Ο έμπορος υποχρεούται να συμμορφωθεί με την απαίτηση καταγγελίας της σύμβασης η της καταβολής του χρηματικού ποσού στον πελάτη όταν έχει ικανοποιήσει τρεις φορές επισκευή του ίδιο προϊόντος εντός της περιόδου εγγύησης, δηλαδή υφίσταται ασυνέπεια των αγαθών με τη σύμβαση πώλησης.
 

Ο καταναλωτής δεν μπορεί να απαιτήσει την καταγγελία της σύμβασης εάν η μη συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση είναι ασήμαντη.

 

 

XII. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

(1) Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα υλικά και τους πόρους στην ιστοσελίδα της «PARFIMO.GR» (συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων) υπόκεινται σε προστασία βάσει του δικαιώματος του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα ανήκουν στην «PARFIMO.GR» ή του ενδεικνυόμενου προσώπου το οποίο παραχώρησε τα δικαιώματα χρήσης στην «PARFIMO.GR», και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Η αντιγραφή, η παραχάραξη, η τροποποίηση οποιουδήποτε από τα προστατευόμενα δικαιώματα, τα συμφέροντα και / ή το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα της «PARFIMO.GR» χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της «PARFIMO.GR» είναι παράνομη και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο που επιτρέπει στην «PARFIMO.GR» να ζητήσει αποζημίωση από τον παραβάτη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές.


Εκτός από της περιπτώσεις όπου ορίζεται ρητά, ο χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει, τροποποιεί, διαγράφει, δημοσιεύει, διανέμει και να αποκαλύπτει με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της «PARFIMO.GR».


(1) Η «PARFIMO.GR» είναι υποχρεωμένη να λάβει τη δέουσα προσοχή και να εξασφαλίσει στον Χρήστης κανονική πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η "PARFIMO.GR" διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η «PARFIMO.GR» έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να διαγράφει πληροφορίες και υλικό που δημοσιεύεται στο δικτυακό της τόπο.

 

 

XIII. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Η «PARFIMO.GR» έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση να καταγγείλει τη σύμβαση εάν διαπιστώσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται κατά παράβαση των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων, της νομοθεσίας της Ευρώπης και των γενικά αποδεκτών χρηστών ηθών.


Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, η σύμβαση μεταξύ των μερών τερματίζεται και με την παύση των δραστηριοτήτων της «PARFIMO.GR» ή της συντήρησης της ιστοσελίδας της.
 

Εκτός από της αναφερόμενες παραπάνω περιπτώσεις, κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με κοινοποίηση προς την άλλη πλευρά εντός μιας εβδομάδας, σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της σύμβασης.
 

Η γραπτή μορφή της σύμβασης θεωρείται ότι τηρήθηκε με την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ηλεκτρονικό κλικ σε μια σελίδα με περιεχόμενο το οποίο συμπληρώνετε και ελέγχετε από το χρήστη και με τεχνικό τρόπο επιτρέπει την αναπαραγωγή.
 

 

XIV. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Τα μέρη δηλώνουν ότι εάν κάποια ρήτρα στους παρόντες Γενικούς Όρους θεωρηθεί άκυρη, αυτό δεν θα οδηγήσει στην ακυρότητα όλης της σύμβασης ή μερών αυτής. Η μη έγκυρη ρήτρα θα αντικατασταθεί από άλλη η οποία έχει νομική ισχύ.
 

 

XV. ΕΦΑΡΜΟΣIMO ΔΙΚΑΙΟ

 

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Σε όλα τα εκκρεμή του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρώπης.

 

XVI. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 

Η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων γίνεται με courier στην διεύθυνση παράδοσης του χρήστη στη Δημοκρατία της Ελλάδας. Η παράδοση είναι για λογαριασμού του πελάτη, εκτός αν έχει δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό στην Ιστοσελίδα.


Πριν από την παράδοση των παραγγελθέντων εμπορευμάτων, η «PARFIMO.GR» έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με το χρήστη στο τηλεφώνου επικοινωνίας το οποίο αυτός έχει δηλώσει, για να καθορίσει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας / παράδοσης.


Η «PARFIMO.GR» δεν φέρει ευθύνη για την αποτυχία της παράδοσης στην περίπτωση όπου ο χρήστης έχει δηλώσει ανακριβή, ελλιπή ή / και λανθασμένες προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων διεύθυνσης παράδοσης και τηλεφώνου.


Η παράδοση πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Σε εξαιρετικές περιστάσεις η «PARFIMO.GR» διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την παράδοση ενημερώνοντας αμέσως το χρήστη.
 

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τα εμπορεύματα κατά την παράδοση του από την courier και να ενημερώσει αμέσως για τυχόν ασυνέπειες, απώλειες ή ζημιές. Εάν ο χρήστης δεν το πράξει, θεωρείται ότι παρέλαβε τα προϊόντα χωρίς αντιρρήσεις.


Στης διεθνείς μεταφορές ισχύουν οι κανόνες των εθνικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και της σχετική εθνικής νομοθεσίας της χώρας στην οποία βρίσκεται ο αποδέκτης των αγαθών.
 

Όλα τα τέλη εισαγωγής για την εισαγωγή των προϊόντων είναι για λογαριασμό του Χρήστη. Ο χρήστης δεν μπορεί να αξιώσει αποζημίωση, αν έχει αρνηθεί να πληρώσει τους φόρους εισαγωγής ή να παραλάβει το δέμα. Η «PARFIMO.GR» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις υπάρχουσες μεθόδους παράδοσης και πληρωμής ή / και τους όρους και προϋποθέσεις αυτών, ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τις διαθέσιμες μεθόδους παράδοσης και πληρωμής στην ιστοσελίδα της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

 

XVII. ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


Όροι και Προϋποθέσεις Αρχείου

Παράδοση: