Όροι διαγωνισμού

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για την διεξαγωγή του παιχνιδιού του Parfimo.gr στο Facebook


Σύμφωνα με αυτές τις συνθήκες αλλάζουν οι κανόνες του διαγωνισμού που διοργανώθηκε από την https://www.parfimo.gr στο κοινωνικό δίκτυο www.facebook.com (εφεξής ονομαζόμενο «παιχνίδι»). Οι όροι αυτοί είναι το μόνο έγγραφο που καθορίζει της σημαντικές αλλαγές στους κανόνες παιχνιδιού που αφορούν τους χρήστες της Δημοκρατίας της Ελλάδος.

1. Διοργανωτής του παιχνιδιού
Διοργανωτής του παιχνιδιού είναι η εταιρεία Blue Septagon Ltd., με φορολογική διεύθυνση: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 6-8 10010 - ΑΘΗΝΑ και αριθμό ΦΠΑ: EL 996856706 (εφεξής ονομαζόμενη "Parfimo.gr").

2.Ημερομηνία και τόπος του παιχνιδιού
Οι ημερομηνίες για το παιχνίδι ξεκινούν στις 01/01/2014. Το παιχνίδι λαμβάνει χώρα στο κοινωνικό δίκτυο στην σελίδα: https://www.facebook.com/parfimo.gr (εφεξής «διάρκεια παιχνιδιού» και «χώρος παιχνιδιού»).

3. Συμμετέχοντες στο παιχνίδι
Μόνο οπαδοί της σελίδα https://www.facebook.com/parfimo.gr στο κοινωνικό δίκτυο του Facebook μπορούν να συμμετέχουν στο παιχνίδι. Η διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να ποικίλει και θα συνοδεύεται πάντα από πρόσθετες επεξηγηματικές πληροφορίες. Για να συμμετάσχετε στο παιχνίδι, κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παιχνιδιού όπως αυτοί αναφέρονται στο παρόν έγγραφο και να συμμορφωθεί με αυτούς χωρίς πρόσθετους όρους και συμφωνίες.

4. Αρχές και συνθήκες του παιχνιδιού
Οι κανόνες και οι όροι του παιχνιδιού υπόκεινται σε αλλαγές που θα εξηγούνται και θα περιγράφονται πάντα στις συνοδευτικές αναρτήσεις στην σελίδα μας στο Facebook.

5. Τα δώρα στο παιχνίδι 
Τα δώρα στο παιχνίδι μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα της Parfimo.gr και τις συνθήκες του παιχνιδιού.

6. Ανακήρυξη νικητή από το παιχνίδι
Η ανακήρυξη των νικητών από το παιχνίδι διεξάγεται από την Parfimo.gr, σύμφωνα με τους όρους του παιχνιδιού.

7. Ανακοίνωση νικητή
Οι νικητές θα ανακοινωθούν μετά το τέλος του παιχνιδιού στη σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/parfimo.gr

8. Αποστολή βραβείων
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με δημοσίευση στην σελίδα της εταιρίας, με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείο ή μέσου τηλεφώνου.  
Ο διοργανωτής του παιχνιδιού δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τους πιθανούς κινδύνους χρήσης των βραβείων.

9. Φορολογική ενημέρωση
Τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια υπόκεινται σε φορολογία όπως περιγράφεται στον τοπικό νόμο.

10. Άλλες πληροφορίες
Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει, μεγαλώνει, διακόπτει, απορρίπτει ή τροποποιεί τους κανόνες του παιχνιδιού και να διαγράφει συμμετέχοντες που παραβιάζουν τους γενικούς κανόνες του παιχνιδιού, ή χρησιμοποιούν απαγορευμένα εργαλεία που παραβιάζουν την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού. Κάθε αλλαγή στις συνθήκες ή τους κανόνες του παιχνιδιού, θα δημοσιεύονται στη σελίδα της εταιρείας στο Facebook https://www.facebook.com/parfimo.gr.  Όλες οι αλλαγές μπαίνουν σε ισχύ μετά την δημοσίευση τους.  Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τυχαία έναν νικητή χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.
Η επαναφορά της συμμετοχής στο παιχνίδι μέσω δικαστικής οδού αποκλείεται. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να επιλύσουν όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό το παιχνίδι κατά την κρίση τους και χωρίς να δώσουν κανένα λόγω. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι τελικά χωρίς δικαίωμα προσφυγής.
Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση προς τους παίκτες του παιχνιδιού όπως περιγράφεται στους όρους αυτούς.  Ο διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν προβλήματα με τη λειτουργικότητα του ιστότοπου όπου έχουν δημοσιευτεί οι πληροφορίες του παιχνιδιού.

11. Εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων
Η εταιρεία «Blue Septagon» Ltd έχει καταχωρηθεί στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΠΔΠΧ) ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την www.parfimo.gr για την συμμετοχή στο παιχνίδι θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, ή για διευκρινήσεις με τους συμμετέχοντες σχετικά με τον παιχνίδι και τα δώρα τα οποία η www.parfimo.gr εξασφαλίσει. Σε καμιά περίπτωση αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μοιραστούν με άλλα πρόσωπα, ούτε θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται πιο πάνω, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής του δώρου από τον νικητή ή αποκλεισμό του νικητή για οποιοδήποτε λόγω γίνεται εκ νέου κλήρωση και επιλέγετε νέος νικητής.

12. Συγκατάθεση για τη λήψη διαφημιστικού υλικού
Με τη συμπλήρωση του εντύπου εσείς παρέχετε στην εταιρεία Blue Septagon Ltd., με φορολογική διεύθυνση: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 6-8 10010 - ΑΘΗΝΑ και αριθμό ΦΠΑ: EL 996856706 την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ώστε να συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών για γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.
Η διαγραφή από την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων μάρκετινγκ από την Parfimo.gr μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας μια απλή φόρμα που θα βρείτε σε κάθε  e-mail εμπορικής επικοινωνίας ή μπορείτε να διαγραφείτε αποστέλλοντας ένα αίτημα στο info@parfimo.gr

Παράδοση:
Πιστοποιητικό:
Made with by PragueBest