Διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας

  1. Μέλος της GRECA
  2. EMOTA Europe Trustmark
  3. Μέλος της ΕΠΑΜ

Μέλος της GRECA

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA) αποτελεί το όργανο και τη φωνή των Ελληνικών Επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο του e- Επιχειρείν. Όντας ένα σημείο αναφοράς, όλες οι επιχειρήσεις/ μέλη έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για τις εξελίξεις και να λαμβάνουν στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα τα οποία τις βοηθούν να λάβουν αποφάσεις σύμφωνα με την επικαιρότητα. 
Ο πρωταρχικός σκοπός του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών του και γενικότερα του κλάδου του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Τέλος, ο Σύνδεσμος θέλει να αναδείξει τις καλές πρακτικές και να ενισχύσει το αίσθημα εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

 

Πιστοποιητικό EMOTA Europe Trustmark

Η εμπιστοσύνη αποτελεί την κινητήρια δύναμη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι περισσότερες σε εθνικό επίπεδο ενώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου ήδη εφαρμόζουν μια μορφή ρύθμισης με στόχο την κατοχύρωση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών προς την αγορά.

Το TrustOnline είναι η Ελληνική και Ευρωπαϊκή πιστοποίηση για πωλήσεις μέσω διαδικτύου.

Σε αυτήν την πιστοποίηση έχουν συμβάλλει δύο οργανισμοί : η ΕΠΑΜ (Ένωση Πωλήσεων από απόσταση και ηλεκτρονικού εμπορίου) και η ΕΜΟΤΑ (The European eCommerce and Omni-Channel Trade Association). Η πιστοποίηση TrustOnline παρέχει ασφάλεια και εμπιστοσύνη προς όφελος του ηλεκτρονικού καταστήματος και των online Καταναλωτών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

 

Μέλος της ΕΠΑΜ 

O σκοπός της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ΕΠΑΜ, είναι η προώθηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων και των πωλήσεων από απόσταση εν γένει, υποστηρίζοντας τα Μέλη της στην επιχειρηματική τους δράση και θέτοντας τις νόμιμες βάσεις για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.
Η κατοχύρωση και δημόσια αποδοχή του ηλεκτρονικού εμπορίου και των πωλήσεων από απόσταση και η δημιουργία και προάσπιση της θετικής εικόνας αυτών στο καταναλωτικό κοινό.

   

 

Παράδοση:
Πιστοποιητικό:
Συνεργάτες μας: