Δώρο με κάθε αγορά απο την μάρκα Chloé!

 

Όροι και Προϋποθέσεις για Affiliate programme Parfimo.gr

  A. Affiliate πρόγραμμα συνεργατών – γενικές προϋποθέσεις

 

1. Η επιχείρηση Blue Septagon Ltd. (πιο κάτω ως «Διαχειριστής») λειτουργεί με το Affiliate πρόγραμμα με στόχο να υποστηρίζει τις αγορές των προϊόντων και των υπηρεσίων του μέσω των ιστοσελίδων (πιο κάτω ως «Πρόγραμμα») δημοσιεύοντας διαφημιστικό και εμπορικό υλικό των ιστοσελίδων άλλων ιδιωκτητών – συνεργάτων του προγράμματος.

 

2. Ο ιδιοκτήτης των ιστοσελίδων άλλων συνεργάτων (πιο κάτω ως «Εταίρος») μπορεί να δημοσιεύει υλικό του Διαχειρηστή στις ιστοσελίδες, όμως πάντοτε με link για την ιστοσελίδα του Διαχειριστή (πιο κάτω ως «Link»), με στόχο την βελτίωση τоυ εμπορίου (πιο κάτω ως «Εμπόριο»).

 

3. Κατά την διάρκεια της μετοχής, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Διαχειριστή μπορεί να πληρώσει ορισμένα προϊόντα για τον Εταίρο, μόνο αν ο Εταίρος είναι εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα.

 

4. Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται με το πιο κάτω σύνδεσμο (πιο κάτω ως «Εγγραφή»):https://signup.cj.com/member/brandedPublisherSignUp.do?air_refmerchantid=4098645

 

5. Ο Eταίρος πρέπει να επιβεβαιώσει, ότι όλα του τα δεδομένα που συμπληρωσε κατά την διάρκεια της εγγραφής του, είναι ορθά και ακριβείς.

 

6. Για όλους τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα είναι έγκυρες οι Γενικές προϋποθέσεις του affiliate, όπως και οι παρακάτω πρόσθετες προϋποθέσεις:

 

Β. Κανόνες και περιορισμόυς κατά την συνεργασία στο affiliate πρόγραμμα

 

1. Ο Εταίρος έχει την ευκαιρία να δημοσιεύει στην δική του ιστοσελίδα το πρόγραμμα του Διαχειριστή. Η δημοσίευση του προγράμματος και η μορφή της δημοσίευσης πρέπει να εγκριθεί από τον Διαχειριστή.

 

2. Ο Εταίρος δεν δικαιούται να δημοσιεύει υλικό του Διαχειριστή σε ιστοσελίδες- αναζήτησης (π.χ. Google) ή να ενδυναμώνει την αναζήτηση και την μετατροπή με την βοήθεια των PPC διαφημίσεων, παρόμοια με αυτά του Διαχειριστή. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται λέξεις κλειδιά μέσω των οποίων ο Εταίρος επιθυμεί να αγοράσει ένα προϊόν, αν δεν έχουν εγκριθεί προηγουμένως από τον Διαχειριστή.

 

3. Το υλικό δεν πρέπει να δημοσιεύεται σε ιστοσελίδες όπου το περιεχόμενο έρχεται σε αντίθεση με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πορνογραφικό περιεχόμενο ή μπορεί να βλάψει την εικόνα του Διαχειριστή. Το περιέχομενο web του Διαχειριστή δεν πρέπει να οδηγήσει στην παραβίαση δικαιωμάτων των άλλων προσώπων.

 

4. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο που δημοσιεύει ο Εταίρος.

 

5. Ο Εταίρος δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργεί ιστοσελίδες παρόμοιες με αυτές του Διαχειριστή και να παραπλανεί τους πελάτες ότι είναι ο Διαχειριστής. Το λογότυπο, όπως και άλλο υλικό του Διαχειριστή που δεν είναι μέρος τоυ επιτρεπόμενο υλικού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση συμφωνίας με τον Διαχειριστή. Ο Εταίρος δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα της επιχείρησης του Διαχειριστή με τρόπο ασυμβίβαστο με τους παρόντες όρους.

 

6. Ανάλογα με τις δημοσιεύσεις, ο Εταίρος δεν έχει το δικαίωμα να ανοίγει αυτόματα ιστοσελίδες χωρίς την μετοχή του χρήστη του web, για παράδειγμα μέσω pop-up windows, iframe και άλλα παρόμοια.

 

7. Η πραγματοποίηση μετοχών από τους επισκέπτες των ιστοσελίδων του Διαχειριστή πρέπει να είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης απόφασης του χρήστη και όχι αποτέλεσμα σφάλματος ή μη αναστρέψιμη διαδικασία.

 

8. Οι δημοσιεύεσεις δεν πρέπει να γίνονται σε ιστοσελίδες χωρίς περιεχόμενο ή σε ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν με μοναδικό σκοπό την διαφήμιση, έστω και το περιεχόμενο να συμφωνεί με τις προϋποθεσεις του Διαχειριστή.

9. Ο Εταίρος δεν έχει δικαίωμα να μοιράζεται μηνύματα για ταχυδρομικούς κώδικες χωρίς την έγκριση του Διαχειριστή ή την συμφωνία παρόμοιας καμπάνιας. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της προϋπόθεσης, о Εταίρος δεν θα λάβει τα χρηματοοικονομικά έσοδα. Απαγορεύεται στον Εταίρο να στέλνει ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) ή να χρησιμοποιεί άλλες μορφές προπαγάνδας ή διαφίμησης.

 

10. Ο Διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για την λειτουργία των δημοσιεύσεων ή των link, όπως και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

11. Ο Διαχειριστής δεν εγγυήται τις επισκέψεις από τους χρήστες (clicks), ούτε μετράει τον χρόνο της εξέτασης των δημοσιεύσεων μέσω τον οποίων να εγγυήται περισσότερα έσοδα για τον Εταίρο, σύμφωνα με το μέρος Α, σημ. 1, από τους τρέχοντες προϋποθέσεις.

 

12. Ο Διαχειριστης δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που συνέβηκαν λόγω δυσλειτουργίας των δημοσιεύσεων ή του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιπρόσθετα, δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που συνέβηκαν από την δραστηριότητα ή την έλλειψη δραστηριοτήτων τρίτων προσώπων.

 

13. Για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του Διαχειριστή απευθύνεται ο Εταίρος.

 

14. Όλα όσα σχετίζονται με τις δημοσιεύσεις και το εμπόριο είναι ή μπορει να είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή. О Εταίρος δεν έχει την εξουσία να αλλάζει οποιοδήποτε μέρος των δημοσιεύσεων, να ενοικιάζει ή να πουλάει σε άλλο πρόσωπο για δικό του λογαριασμό ή προϊόντων.

 

15. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμά του να αλλάζει το περιεχόμενο ή την μορφή των δημοσιεύσεων, να περιορίζει ή διαγράφει δημοσιεύσεις στις ιστοσελίδες του δικό του Εταίρο.

16. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή προμήθειας για μια παραγγελία σε περίπτωση που η ποσότητα των αγαθών δεν προορίζεται για προσωπική χρήση. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ποσότητα που απαιτείται για προσωπική χρήση, υπερισχύει πάντοτε η γνώμη του διαχειριστή.

 

C. Δυνατότητες χρήσης διαφημιστικών μέσων ή χρηστών

 

1. Όλα τα διαφημιστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής στο Πρόγραμμα υπόκεινται σε πνευματική ιδιοκτησία. Κάθε διόρθωση ή αλλαγή στο υλικό, όπως και διαφημιστικές προτιμήσεις από την πλευρά του Εταίρο ή τρίτου προσώπου είναι απαράδεκτα.

 

2. Η εκμετάλλευση με το υλικό ή την λανθασμένη χρήση του οδηγεί στην απόκληση του Εταίρου από το Πρόγραμμα. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμά του για μεταβίβαση νόμιμων δικαιωμάτων που μπορούν να εμφανιστούν με την πλαστογράφηση των δεδομένων άλλου Εταίρου (π.χ. λανθασμένες τίμες).

 

3. Κάθε χρήση του δημοσιευμένου υλικού που οδηγεί στην παραβίαση των όρων του Προγράμματος, πάνω από όλα εμπορικής επέκτασης, χρειάζεται προηγουμένως γραπτή συγκατάθεση από την πλευρά του Διαχειριστή του Προγράμματος. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε αλλαγή στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή επέκτασης CD-ROM, DVD κ.τ.λ. Σε όλες τις περιπτώσεις, ισχύουν οι νομικές διατάξεις που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα και τους νομικούς λόγους για την εφαρμογή τους.

 

4. Συγκεκριμένες δημοσιεύσεις (κείμενα, γραφικών)

 

 

D. Τεχνικές προϋποθέσεις του Προγράμματος

 

Η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος affiliate εξασφαλίζεται από την επιχείρηση VIV NETworks, s.r.o., UIC 28957733, με σύμβαση από τον Διαχειριστή. Για την ένταξη Εταίρου στο Πρόγραμμα χρειάζεται σύμβαση μεταξύ του Εταίρου και την επιχείρηση ValueClick International που υποστηρίζει το affiliate δίκτυο Commision Junction (πιο κάτω ως «CJ») σε προϋποθεση ορισμένη από το CJ. Η τεχνική υποστήριξη δηλώνεται σε e-mail address: (add mail) της επιχείρησης VIV NETworks, s.r.o.

 

 

E. Τελικές διατάξεις

 

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμά να αλλάζει τις παρόντες προϋποθέσεις όταν χρειάζεται χωρίς να επισημαίνει τους λόγους. Οι αλλαγές ισχύουν οκτώ μέρες μετά από δημοσίευση η οποία αναφέρει πληροφορίες σχετικά με αυτές. Η διαφωνία από την πλευρά του Εταίρου σημαίνει την λήξη των συμβάσεων μια μέρα πριν τις αλλαγές των Προϋποθέσεων.

 

Οι παρόντες προϋποθεσεις ισχύουν από τις 21.06.2019

 

 

Παράδοση:
Πιστοποιητικό: